MAKTAPE
»
»
MAKTAPE

Нововъведения (иновации) и предимства

Производствена номенклатура:
MAKTAPE

Разстоянието между капкообразувателите: 10 CM
Воден дебит: 2 - 4 - 8 lt / mt / h
Диаметър: 16,5 - 22,5 mm
Дебелина на стената: 6 mil / 150 mic - 8 mil / 200 mic - 10 mil / 250 mic - 12mil / 300 mic


MAKTAPE


Разстоянието между капкообразувателите от 20 см гарантира напояване, което се приема отлично от
различните растения в градинарството, зеленчукопроизводството и овощарството

Разстоянието между капкообразувателите: 20 CM
Воден дебит: 5 lt / mt / h
Диаметър: 16,5 - 22,5 mm
Дебелина на стената: 6 mil / 150 mic - 8 mil /200 mic - 10 mil / 250 mic - 12 mil /300 micРаботно налягане
Максималното работно налягане е представено в таблицата като функция от диаметъра и дебелината на стената
на маркуча, тестван при температура от 20 º C.
410 mil/micron 6/150 8/200 10/250 12/300 820 mil/micron 6/150  8/200 10/250 12/300
ф16,5mm 0,8 1 1,3 1,5 ф16,5mm 0,8 1 1,3 1,5
ф22,5mm 0,6 0,7 0,9 1,2 ф22,5mm 0,6 0,7 0,9 1,2

 

Опаковка
Маркучът за капково напояване се доставя на рула с различни дължини от 500 до 3000 метра в зависимост от дебелината на стената.
Рулата са подредени и опаковани на палети

410 mil/micron 6/150 8/200 10/250 12/300 820 mil/micron 6/150  8/200 10/250 12/300
ф16,5mm 2700 2000 1700 1200 ф16,5mm 3000 2300 1700 1200
ф22,5mm 2200 1700 1500 1200 ф22,5mm 2200 1700 1500 1200

 

Предложение за дължина на една линия на маркуча
Препоръчаните максимални дължини постигат еднаквост на разпределението на водата съгласно ЕС равно на 10 %.

410
(-1%)

(0%)

(+1%)
bar 0,5 0,75 0,9 1 0,5 0,75 0,9 1 0,5 0,75 0,9 1
ф 16,5 mm - 2 l/h 230 241 247 252 196 202 215 235 135 145 150 155
ф 16,5 mm - 4 l/h 167 170 173 177 138 142 146 150 98 95 100 105
ф 16,5 mm - 8 l/h 90 92 96 99 78 80 81 85 50 55 58 60
ф 22,5 mm - 2 l/h 464 480 487 495 415 430 436 446 290 300 305 310
ф 22,5 mm - 4 l/h 272 282 286 291 249 258 261 266 216 223 227 231
ф 22,5 mm - 8 l/h 160 164 168 173 133 137 139 143 86 94 99 102

 

820
(-1%)

(0%)

(+1%)
bar 0,5 0,75 0,9 1 0,5 0,75 0,9 1 0,5 0,75 0,9 1
ф 16,5 mm - 5 l/h 158 162 163 165 128 130 132 134 82 90 97 105
ф 22,5 mm - 5 l/h 250 255 258 265 235 239 242 250 200 203 206 215


Диаграма на дебита